NAZIV PROJEKTA: APARTMAN BANOVO BRDO
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: BANOVO BRDO , BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2022
POVRSINA: 140 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 48.000,00
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija