NAZIV PROJEKTA: APARTMAN DORĆOL
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: CARA UROŠA , BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2022
POVRSINA: 100 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 45.000,00
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija