NAZIV PROJEKTA: APARTMANI CERNOMORSKA  PRAG
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: ČERNOMORSKA PRAG 10, ČEŠKA
FAZA: REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA I PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2008
POVRSINA: 270 m2
KAPACITET: 2 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 200.000 EUR
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija