NAZIV PROJEKTA: APARTMAN SVR4
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: SAVAMALA , BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2016/2016
POVRSINA: 64 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 12.000,00
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija