NAZIV PROJEKTA: APARTMAN SAZANOVA VRAČAR BEOGRAD
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: VRAČAR BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2016/2017
POVRSINA: 75 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 25.000,00 EUR
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija