NAZIV PROJEKTA: APARTMAN WELLPORT 89
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: NOVI BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2020/2021
POVRSINA: 89 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 55.000,00 EUR
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija