NAZIV PROJEKTA: APARTMAN 3 WELLPORT 90
KLIJENT: PRIVATNI
LOKACIJA: NOVI BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2021/2021
POVRSINA: 90 m2
KAPACITET: 1 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 25.000,00 EUR
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija