NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA RAZNIH STANOVA
KLIJENT: PRIVATNI KLIJENTI
LOKACIJA: BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2020-2022
POVRSINA: 450 m2
KAPACITET: 3 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 150.000, EURA
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija