NAZIV PROJEKTA: VILLA SAVAMALA APARTMENTS
KLIJENT: CITY INVEST DOO
LOKACIJA: SAVAMALA , BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ENTERIJERA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2016/2016
POVRSINA: 250 m2
KAPACITET: 8 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 85.000,00
AUTORI PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh & VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija