NAZIV PROJEKTA: REZIDENCIJA DURDAKOVA BRNO
INVESTITOR: PRIVATNI
LOKACIJA: BRNO ČEŠKA
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT
GODINA PROJEKTOVANJA 2009
POVRSINA: 940 m2 
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija