NAZIV PROJEKTA: KUĆA ZA ODMOR NA DRINI
INVESTITOR: PRIVATNI
LOKACIJA: JEZERO PERUĆAC
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT
GODINA PROJEKTOVANJA 2019
POVRSINA: 140 m2 
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija