NAZIV PROJEKTA: KUĆA ZA ODMOR NA UMCI 1
INVESTITOR: PRIVATNI
LOKACIJA: UMKA BEOGRAD
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT
GODINA PROJEKTOVANJA 2022
POVRSINA: 240 m2 
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija