NAZIV PROJEKTA: KUĆA ZA ODMOR NA UMCI 2
INVESTITOR: PRIVATNI
LOKACIJA: UMKA BEOGRAD
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT
GODINA PROJEKTOVANJA 2022
POVRSINA: 260 m2 
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija