NAZIV PROJEKTA: KUĆA ZA ODMOR NEA POTIDEA
INVESTITOR: PRIVATNI
LOKACIJA: NEA POTIDEA GRČKA
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT I PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA 2022
POVRSINA: 220 m2 
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh

Galerija