NAZIV PROJEKTA: CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE – BLOK 39
INVESTITOR: KONKURS
LOKACIJA: BLOK 39 NOVI BEOGRAD
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT I URBANISTIČKA STUDIJA
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2010
POVRSINA: 45.000 m2
AUTORI PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh,

                                   MIHAILO MITIĆ dipl.ing.arh.,

                                   ANA MARJANOVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija