NAZIV PROJEKTA: STAMBENOPOSLOVNI OBJEKAT BABA VISNJINA 35 VRACAR BEOGRAD
KLIJENT: POLIS D.O.O.
LOKACIJA: CRVENI KRST, BEOGRAD
FAZA: IDEJNI I  PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2007/2009
POVRSINA: 2600 m2
KAPACITET: 25 JEDINICA/25 PARKINGA
VREDNOST INVESTICIJE : 3.200.000,00 EURA
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh. & BORIS TOPALOVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija