NAZIV PROJEKTA: STAMBENOPOSLOVNI OBJEKAT KURSULINA, VRAČAR, BEOGRAD
KLIJENT : POLIS  DOO
LOKACIJA: KURSULINA 41, VRAČAR, BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2008-2010
POVRSINA: 2800 m2
KAPACITET: 25 JEDINICA
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija