NAZIV PROJEKTA: POSLOVNI OBJEKAT MILEŠEVSKA 40A VRACAR BEOGRAD
INVESTITOR: POLIS D.O.O.
LOKACIJA: VRAČAR, BEOGRAD
FAZA: IDEJNI I  PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2005/2006
POVRSINA: 700 m2
VREDNOST INVESTICIJE : 560.000,00 EURA
AUTORI PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ, BILJANA VUKELIĆ,JELENA MILETIĆ, BORIVOJE JEFTIĆ

Galerija