NAZIV PROJEKTA: STAMBENOPOSLOVNI OBJEKAT SVETOZARA RADIĆA 4 BEOGRAD
KLIJENT: POLIS D.O.O.
LOKACIJA: CRVENI KRST, BEOGRAD
FAZA: IDEJNI I  PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2005/2006
POVRSINA: 26500 m2
KAPACITET: 25 JEDINICA/25 PARKINGA
VREDNOST INVESTICIJE : 3.600.000,00 EURA
AUTORI PROJEKT: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh. & BORIS TOPALOVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija