NAZIV PROJEKTA: NA SANTINCE  PRAG ČEŠKA
INVESTITOR: PHA A.S.- PRAG ČEŠKA
LOKACIJA: DEJVICE PRAG ČEŠKA
FAZA: IDEJNI  PROJEKAT
GODINA PROJEKTOVANJA  2008
POVRSINA: 6.658m2  26 STANOVA
AUTOR PROJEKTA: VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija