NAZIV PROJEKTA: POSLOVNI OBJEKAT SNAJPER, BEOGRAD
KLIJENT : SNAJPER D.O.O.
LOKACIJA: PREŠERNOVA – VOŽDOVAC, BEOGRAD
FAZA: IDEJNI PROJEKAT  
GODINA PROJEKTOVANJA  2013
POVRSINA: 1118 m2
KAPACITET: 3 KOMERCIJALNA PROSTORA
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh. & VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija