NAZIV PROJEKTA: STAMBENOPOSLOVNI OBJEKAT ŠUMATOVAČKA 149, VRAČAR, BEOGRAD
KLIJENT : RAŠIĆ
LOKACIJA: ŠUMATOVAČKA 149, VRAČAR, BEOGRAD
FAZA: PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2009-2011
POVRSINA: 1110 m2
KAPACITET: 9 JEDINICA
VREDNOST INVESTICIJE : 1.100.000,00 EURA
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh. & VOJISLAV PETROVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija