NAZIV PROJEKTA: STAMBENOPOSLOVNI OBJEKAT VOJVODE PETKA 14 BEOGRAD
KLIJENT: POLIS D.O.O.
LOKACIJA: CRVENI KRST, BEOGRAD
FAZA: IDEJNI I  PROJEKAT ZA IZVODJENJE
GODINA PROJEKTOVANJA/REALIZACIJE  2008/20010
POVRSINA: 1250 m2
KAPACITET: 14 JEDINICA/14 PARKINGA
VREDNOST INVESTICIJE : 1.000.000,00 EURA
AUTOR PROJEKTA: VLADIMIR PETROVIĆ dipl.ing.arh.

Galerija